III Zawodowe Szkolenia Mediatorów

31.10.2014

Centrum Mediacji przy NRA przeprowadziło w dniach 24 – 26 października 2014 r. III Zawodowe Szkolenie adwokatów na mediatorów.

Szkolenia, w których udział wzięło 45 adwokatów, odbyły się w siedzibie ORA w Warszawie. Ich celem było przygotowanie adwokatów do uczestniczenia w mediacjach jako pełnomocnicy stron, w szczególności zaś do wykonywania zawodu mediatora.

Zajęcia prowadzili mediatorzy z Wielkiej Brytanii i Polski: sędzia Witold Pawlak, sędzia Philip Bartle oraz międzynarodowi mediatorzy Alex Bevan i  adw. Łukasz Rozdeiczer. Szkolenia były bardzo intensywne i wymagały od uczestników dużego zaangażowania.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny zespołu trenerów z Wielkiej Brytanii uczestnicy otrzymają certyfikaty zawodowych mediatorów. Certyfikat ten upoważnia m.in. do wpisu na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Jest to już trzecia edycja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem szkolenia organizowanego przez Centrum Mediacyjne przy NRA, program szkolenia stanowi kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną o mediacji.

Centrum Mediacji przy NRA chce zmienić podejście zarówno prawników jak i obywateli do konfliktu, sporu i pokazywać alternatywne drogi rozwiązań. Poprzez rozpowszechnianie idei mediacji oraz poprzez edukację adwokatów Centrum stwarza nową, dodatkową możliwość wykonywania zawodu adwokata.

Kolejne szkolenie odbędą się w październiku 2015 roku. Już dzisiaj mogą Państwo przesyłać wstępne zgłoszenia na adres Centrum Mediacyjnego: centrum.mediacji@adwokatura.pl

Tagi: mediacje, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email