III Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

07.07.2016

III Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tematem konferencji był „Europejski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian”. W trakcie obrad organizatorzy oraz uczestniczy nawiązywali zarówno do instytucjonalnych i proceduralnych zmian, przed jakimi stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale także przemian w sferze orzecznictwa wynikających z przyjętej koncepcji traktowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jako tzw. living instrument, ulegającego ciągłej ewolucji i przemianom oraz dostosowaniu do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej.

W konferencji czynny wzięli udział przedstawiciele adwokatury – adwokat dr hab. Jacek Skrzydło oraz adwokat Bartosz Rodak, reprezentujący Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Mec. Skrzydło przedstawił rozważania na temat orzecznictwa Trybunału wobec swobody wypowiedzi, stawiając pytanie, czy ma miejsce ewolucja w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności za słowo. Mec. Rodak w swoim wystąpieniu przedstawił swoje obserwacje dotyczące rozwoju orzecznictwa Trybunału dotyczącego praw człowieka w Internecie.

Tagi: konferencja, człowieka, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email