Granice procesu karnego – seminarium we Wrocławiu

28.02.2014

„Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania” to temat II Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego, który zaplanowano na 7 kwietnia 2014 r. W jego ramach przewidziano dwugłos – o problemie delimitacji granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia z punktu widzenia Adwokatury i Prokuratury mówić będą prof. UJ dr hab. Piotr Kardas i prokurator generalny Andrzej Seremet.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obrady konferencyjne będą miały miejsce w sali 1D w bud. D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 7 kwietnia 2014 r. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 10.00.

Seminarium rozpocznie wspomniany dwugłos prof. UJ dr hab. Piotra Kardasa i prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Następnie wykład „Konstytucyjnoprawne uwarunkowania granic legalności procesu karnego” wygłosi prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ, a o granicach instrumentalizacji instytucji prawnych w procesie karnym mówić będzie prof. dr hab. Andrzej Bator, UWr. Z kolei prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek wygłosi prelekcję „Granice procesu karnego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”. O granicach procesu karnego opowiadać będzie prof.  UWr  dr hab. Jerzy Skorupka.

Po lunchu zaplanowano wystąpienia prof. UG dr. hab. Krzysztofa Woźniewskiego („Warunki legalności czynności organów postępowania karnego”) i dr Katarzyny Boratyńskiej, UwB („Procesowe konsekwencje wyjścia organów postępowania poza granice legalności czynności w nim podejmowanych”). Po nich odbędzie się dyskusja.

Honorowy patronat na seminarium objęli Minister Sprawiedliwości RP oraz Prokurator Generalny RP i Naczelna Rada Adwokacka.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie internetowej konferencji pod adresem: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wsk-2014/formularz-zgloszeniowy. Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesłać do 10 marca 2014 r.

Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej to 200 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz catering. Koszt ewentualnego noclegu w przypadku przyjazdu we wcześniejszym terminie, pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Wpłaty należy przesyłać na konto:

BZ WBK SA O/WROCŁAW nr 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849 do dnia 15 marca 2014 r. z oznaczeniem „konferencja WSK”.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące konferencji, w tym szczegółowy plan obrad, zamieszczone są na stronie konferencji: wsk.prawo.uni.wroc.pl. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adresy: wsk@prawo.uni.wroc.pl; dagmara.gruszecka@prawo.uni.wroc.pl

bądź telefonicznie: prof. dr hab. Jerzy Skorupka (606-473-128),  sekretarz konferencji dr Dagmara Gruszecka (601-887-757)

Udział w konferencji jest równoznaczny z uzyskaniem 6 punktów szkoleniowych (doskonalenia zawodowego). Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia prosimy o umieszczenie dopisku „zaświadczenie” w okienku „Dane do faktury” elektronicznego formularza rejestracji - http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wsk-2014/formularz-zgloszeniowy.

 

Zobacz program konferencji

 

Tagi: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email