Europejskie prawo karne - konferencja 24-25 maja

06.04.2018

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G.Rejman UW zaprasza do udziału w konferencji nt. „Europejskie prawo karne i jego wpływ na krajowy porządek prawny”, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Warszawie.

Organizatorzy zapraszają naukowców i praktyków zajmujących się porównawczym i europejskim prawem karnym i sądownictwem karnym do poprowadzenia prezentacji. Konferencja  będzie stanowić okazję i forum do dyskusji i wymiany poglądów na temat wpływu europejskiego prawa karnego na krajowe porządki prawne.

Podczas sesji plenarnej kluczowymi mówcami będą profesor Raimo Lahti, profesor Christopher Harding i profesor Richard Pring.

Językiem roboczym będzie j. angielski.

Formularz rejestracyjny i temat wystąpienia należy przesłać mailowo do dnia 22 kwietnia 2018 r. na adres: jbbanachgutierrez@gmail.com

 Opłata rejestracyjna wynosi 65 euro i należy ją uiścić do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 W załączeniu zaproszenie do udziału w konferencji i formularz rejestracyjny.

 

 

 

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email