EPU w kontekście tworzonego i obowiązującego prawa

30.11.-0001

12 czerwca br. w Warszawie odbędzie się seminarium pod tytułem „Elektroniczne postępowanie upominawcze – de lege lata i de lege ferenda”.

Spotkanie otworzy Marek Biernacki, minister sprawiedliwości. Pierwszy referat pt. „EPU – regulacja prawna obecnie i w przyszłości” wygłosi prof. Jacek Gołaczyński, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Zagadnienie EPU z perspektywy powoda przedstawi r. pr. dr Gabriela Bar. Teoretycznej oceny koncepcji prawnej EPU dokona prof. KUL dr hab. Jacek Widło. Ostatnia prelekcja będzie dotyczyła e-sądów w kontekście orzecznika. Wygłosi ją SSR Anna Brenk-Czapska, przewodnicząca VI Wydziału Cywilnego (e-Sąd) Sądu Rejonowego Lublin-Zachów w Lublinie. Moderatorem będzie dr hab. Dariusz Szostek.

Seminarium rozpocznie się o godz. 11:00 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizatorami spotkania jest redakcja „Monitora Polskiego”, wydawanego nakładem C.H.Beck, oraz resort sprawiedliwości.

Czytaj: program i zaproszenie

Tagi: ministerstwo, zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email