Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki w styczniu 2016 r.

23.12.2015

Konferencja "Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki" odbędzie się 21-22 stycznia 2016 r. w Warszawie. Do debaty zaproszeni są przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz prawnicy. 

Organizatorami konferencji są: Uczelnia Łazarskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Fundacja „Mercatus et Civis”. Zgłoszenia należy wysyłać do 15 stycznia 2016 r., udział w konferencji jest płatny. (zobacz warunki oraz zasady płatności)

Podczas konferecnji poruszane będa tematy: Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania; Konkurencja w energetyce; Konsument na rynku energii; System wsparcia odnawialnych źródeł energii; Nowe technologie w energetyce; Podatki w energetyce.

Organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że tworzenie wspólnego rynku energii, mimo znacznych wysiłków Komisji Europejskiej wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane w dwóch obszarach tj. politycznym i prawnym. W aspekcie politycznym dotyczą przede wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki energetycznej na poziomie wspólnotowym i krajów członkowskich. W aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym rynku energii.

Tagi: konferencje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email