e-Administracja dla biznesu - konferencja

20.03.2015

Druga edycja konferencji "e-Administracja dla biznesu 2015" odbędzie się 14-15 kwietnia w Warszawie. Zaprasza na nią Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. 

Organizatorzy podkreślają, że postępująca informatyzacja w niemal każdej dziedzinie życia stała się faktem. Jej szczególny wpływ na gospodarkę sprawia, że konieczne jest podjęcie tematu elektronizacji usług administracji publicznej w Polsce. Niezbędne jest poznanie oczekiwań biznesu oraz wypracowanie przez administrację nowych i efektywnych rozwiązań, które wyznaczą kierunki rozwoju współczesnej e-administracji. Konferencja „e-Administracja dla Biznesu” ma to umożliwić. Konferencja jest współorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja odpowie m.in. na pytania: czego oczekuje biznes od administracji? W jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja? Jak zmieni się jakość usług administracji publicznej w Polsce?

Ważnym punktem konferencji będzie prezentacja dobrych praktyk, rozwiązań i wdrożeń z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych i wspólna debata. Kluczem do dalszego rozwoju e-usług publicznych powinna być współpraca między administracją a biznesem, umożliwiająca świadczenie usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców. Właśnie dlatego konferencja "e-Administracja dla Biznesu 2015" skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w informatyzację państwa, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Gośćmi będą też przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego.

(zobacz program)

(rejestracja na konferencję)

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email