Dyskryminacja ze względu na płeć w orzecznictwie - konferencja

02.04.2015

"Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć" to tytuł konferencji, na którą zaprasza Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA i przy współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia. 

Wśród prelegentów będą m.in. Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, prof. Małgorzat Fuszara pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Katarzyna Gonera sędzia Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, r.pr. Karolina Kędziora Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego czy Urszula Nowakowska Dyrektor Centrum Praw Kobiet

Konferencja odbędzie się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. wejście A przez biuro przepustek.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 10 kwietnia 2015 r., wyłącznie e-mailem na adres kancelaria@nra.pl
Nie istnieje inna możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Obowiązuje konieczność okazania dowodu osobistego w biurze przepustek KPRM celem wejścia na konferencję.

(zobacz szczegółowy program)

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email