Drugie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze - relacja

02.10.2014

Na Zamku Królewskim w Krakowie w dniach 25-27 września 2014 r. pod auspicjami IBA i CCBE odbyły się Drugie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze. Wydarzeniu patronowała m. in. Naczelna Rada Adwokacka. 

Drugie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze poświęcone były perspektywom współpracy gospodarczej Ukrainy z krajami UE, w obliczu podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE i w kontekście aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na Ukrainie.

Spotkanie otworzył adw. Kamil Zawicki,. Uczestników przywitał także wicerektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Mania. List prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary odczytała adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji współpracy z zagranicą NRA, a list prezesa KIRP r.pr. Dariusza Sałajewskiego odczytała r.pr. Agata Adamczyk, członek komisji ds. współpracy z zagranicą KRRP.

Słowo wstępne wygłosił były prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Evangelos Tsouroulis, który zwrócił uwagę na istotną rolę współpracy samorządów prawniczych na rzecz dbania o standardy demokratycznego państwa prawa.

Przed trzema panelami merytorycznymi, specjalne wykłady wygłosili prof. Markian Malskyy (Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie, były ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2010-2014) i prof. Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński). W swoim wykładzie prof. Malskyy przedstawił destabilizujący wpływ aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie na państwo i gospodarkę. Prof. Sztompka wygłosił natomiast wykład na temat niezamierzonych i nieantycypowanych konsekwencji działań społecznych. Jego zdaniem korupcja jest wynikiem deficytu zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Wzmocnienie i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości jest lekarstwem, które pomoże korupcję wyeliminować.

Pierwszy panel dotyczył umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE. Moderatorem dyskusji był adw. Tomasz Wardyński. Dr Rudolf Ostrihansky, podzielił się polskimi doświadczeniami związanymi z wpływem zawarcia umowy stowarzyszeniowej i późniejszą akcesję Polski do UE na proces legislacyjny i proces stosowania prawa. Dr Marek Porzycki wskazał natomiast na niedostatki umowy stowarzyszeniowej Ukraina – UE. Jego zdaniem w umowie stowarzyszeniowej brakuje odpowiednich ułatwień dotyczących mobilności pomiędzy Ukrainą a państwami UE – obecny brak połączeń komunikacyjnych, brak gwarancji ich rozwijania pomiędzy państwami, brak zmian, które dotyczyłyby zoptymalizowania okresu i procesu ubiegania się o wizy, brak oferty współpracy studenckiej, w szczególności nieobjęcie Ukrainy programem Erasmus+. Dr Paweł Wojciechowski wskazywał, że Ukraina nie powinna ślepo podążać modelem integracyjnym Polski, lecz powinna dopasować go do własnych potrzeb i możliwości. Markian Malskyy, przedstawił natomiast swoje nadzieje związane z integracją Ukrainy z UE i wpływem na rozwój państwa prawa, wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości i eliminację korupcji.

Drugi panel poświęcony był możliwościom  inwestycyjnym w Polsce i na Ukrainie. Moderatorem tego panelu był Yarema Kondratyuk. Anna Zorya przedstawiła aktualne i planowane (zwłaszcza w kontekście integracji europejskiej) regulacje związane z inwestowaniem na Ukrainie. R.pr. Robert Gawałkiewicz wskazał, że po przystąpieniu Polski do UE ilość i wartość zagranicznych inwestycji wyraźnie wzrosła, adw. Paweł Mazur skupił się natomiast na wciąż istniejących ryzykach związanych z inwestowaniem w Polsce. Gabriel Aslanian przedstawił aktualne problemy prawne i praktyczne związane z aneksją Krymu przez Rosję.

Trzeci panel poświęcony był rozwiązywaniu sporów gospodarczych w Polsce i na Ukrainie. Moderatorem panelu był adw. Kamil Zawicki. Markian Malskyy omówił problemy związane z rozwiązywaniem sporów gospodarczych przez sądy powszechne na Ukrainie, podkreślając trudności z zabezpieczeniem roszczeń, problemy związane z zawarciem i egzekwowaniem ugody sądowej.

Drugą część swojego wystąpienia poświęcił funkcjonowaniu arbitrażu gospodarczego na Ukrainie.

Bartosz Groele, wice-prezes Instytutu Allerhanda, skoncentrował się na problemach windykacji należności pomiędzy podmiotami polskimi i ukraińskimi w sytuacji, gdy jeden z podmiotów jest lub ma być przedsiębiorstwem w upadłości. R. pr. Jacek Siński przedstawił, na jakich podstawach i w jaki sposób przebiega arbitraż na terenie Polski.

Na koniec gościnny wykład wygłosiła Irina Paliashvili, przedstawiając kierunek niezbędnych reform w zakresie administracji i wymiaru sprawiedliwości, które mają usprawnić państwo ukraińskie, apelując o pomoc w przeprowadzeniu koniecznych reform. W odpowiedzi zarówno Evangelos Tsouroulis, jak i przedstawiciele polskiego środowiska prawniczego zapewnili o gotowości niesienia pomocy w formie konsultacji i szkoleń dla przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

Konferencję zamknęły podsumowujące wystąpienia Gabriela Aslaniana, dra Rudolfa Ostryhańskiego i adw. Kamila Zawickiego.

 Czytaj list Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary

zobacz galerię zdjęć

Tagi: komisja, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email