Doskonalenie zawodowe z postępowania administracyjnego

04.06.2012

52 adwokatów, przedstawicieli większości izb adwokackich, uczestniczyło w konferencji szkoleniowej z postępowania administracyjnego.

Konferencja, zorganizowana przez komisję Doskonalenia Zawodowego przy NRA oraz Naczelny Sąd Administracyjny odbyła się podczas dwóch weekendów - w dniach 11-12 oraz 25-26 maja 2012 r. w Warszawie. Łącznie adwokaci przeszli 24-godzinne szkolenia.

Szkolenie poświęcone było zagadnieniom postępowania administracyjnego z elementami prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych elementów postępowania odwoławczego.

Zajęcia przeprowadzili wybitni przedstawiciele sądownictwa administracyjnego: dr Anna Dumas, Barbara Wiśniewska, prof. Andrzej Skoczylas, Janusz Drachal, Bogusław Dauter i Piotr Pietrasz.

Przedsięwzięcie to jest elementem programu doskonalenia zawodowego, którego idea zakłada przygotowanie kadr Adwokatury do prowadzenia zajęć szkoleniowych z adwokatami i aplikantami adwokackimi. Uczestniczy szkolenia nabytą wiedzę będą mogli wykorzystać zarówno we własnej pracy zawodowej, jak też działalności szkoleniowej prowadzonej w izbach adwokackich.

Jesienią tego roku komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA planuje zorganizowanie podobnej konferencji szkoleniowej z udziałem sędziów Sądu Najwyższego, która poświęcona będzie zagadnieniom postępowania kasacyjnego w sprawach karnych i cywilnych.

 Adw. Janusz Steć

przewodniczący komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

Tagi: sąd, komisja, konferencja, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email