Debata: Skutki wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej i KRS 20 listopada

18.11.2019

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na debatę "Skutki wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej i KRS", która odbędzie się 20 listopada w Warszawie.

Spotkanie będzie kontynuacją dyskusji eksperckiej przedstawicieli środowisk sędziowskich, prokuratorskich, akademickich, pozarządowych, którą rozpoczęliśmy 9 października br. nad opracowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka „Planem Minimum” określającym standardy przywrócenia zasady rządów prawa w Polsce.

19 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w połączonych sprawach C – 585/18, C-624/18 oraz C-625/18 dotyczących statusu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok ten będzie miał znaczenie dla niedawnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Uczestnicy debaty 20 listopada zastanawiać się będą nad skutkami orzeczenia TSUE, zwłaszcza w kontekście statusu sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie, a także statusu wydanych przez nich orzeczeń.

W Debacie Helsińskiej wezmą udział:

dr hab. Piotr Bogdanowicz, Clifford Chance;
prof. Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódzki;
Ewa Siedlecka, Tygodnik Polityka;
dr Marcin Szwed, Helsińska Fundacja Praw Człowieka;
dr Maciej Taborowski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
adw. Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy

Moderacja: Małgorzata Szuleka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Debata odbędzie się w godz. 15.00-17.30 w Pracowni Duży Pokój ul. Warecka 4/6 w Warszawie. Link do rejestracji: https://forms.gle/31FPiKTmac1J98MW6

Szczegóły na stronie FB (zobacz stronę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email