Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy?

06.08.2013

Odpowiedź na to pytanie będą próbowali znaleźć uczestnicy konferencji, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2013 r. w Łodzi.

Celem konferencji jest refleksja nad obowiązującym zakazem reklamy wiążącym adwokatów, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, wobec dynamicznie zmieniających się warunków jego wykonywania zawodu. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili adwokaci, medioznawcy, socjolodzy, językoznawcy oraz dziennikarze. W ramach konferencji zostanie przedstawiony materiał zawierający przykłady naruszeń zasad kodeksu etyki adwokackiej lub praktyk, które budzą zastrzeżenia i kontrowersje w środowisku. Odbędzie się także prezentacja referatu na temat działalności rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych w zakresie zakazu reklamy. Prelegenci omówią także wybrane zagadnienia dotyczące reklamy adwokackiej w krajach UE.

Konferencja zakończy się przeprowadzeniem sondażu oraz próbą opracowania uchwały do Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Organizatorem spotkania jest Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy nadsyłać na adres konferencja.ora.lodz@adwokatura.pl do 10 września br. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na www.konferencja-reklama-adwokaci.pl oraz www.facebook.com/events/339535896178203/ Organizatorzy zachęcają również do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod powyższymi linkami.

Czytaj: program konferencji

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email