Czy i jak mediować w sektorze publicznym? - konferencja w Krakowie

25.02.2020

"Czy i jak mediować w sektorze publicznym?  Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne" - konferencja poruszająca te zagadnienia odbędzie się 16 marca 2020 r. w Krakowie.

Konferencja ta zorganizowana została we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy w Instytucie Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Okręgową Izbą Adwokacką w Krakowie.

Udział w niej jest bezpłatny, a liczba miejsc ściśle ograniczona.

Konferencja ma dwa cele:

•- analizę praktyczną postępowania mediacyjnego/ugodowego z udziałem podmiotów publicznych jako sposobu rozwiązywania sporów będącego alternatywą dla postępowań sądowych,

•- wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi mediatorami, autorami i propagatorami zmian przepisów z zakresu dyscypliny finansów publicznych a przedstawicielami instytucji publicznych i pełnomocnikami zaangażowanymi w przedmiotową problematykę.

(czytaj program konferencji)

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. na adres konferencja.mediacyjna.16marca@gmail.com

(pobierz formularz zgłoszeniowy)           

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji:
Dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy UEK
Adwokat mediator Magdalena Bielska MBA, Rzeszów
Adwokat mediator Anna Kreczmer, Kraków
Adwokat Michał Mastej, Kraków

Tagi: mediacja, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email