Czy dostęp do informacji publicznej jest wystarczający?

12.12.2013

Dostęp do informacji publicznej o wiele lepiej funkcjonuje na szczeblu centralnym niż lokalnym. Do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji "Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i perspektywy rozwoju”, która odbyła się 11 grudnia br. w Pałacu Staszica w Warszawie. 

 

Konferencję otworzyła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Następnie głos zabrał prof. Władysław Czapliński - dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Referat wprowadzający wygłosił Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Ciekawym stwierdzeniem w świetle ustaleń NIK było, że o ile w Polsce na szczeblu administracji centralnej nie ma już większych problemów z dostępem do informacji publicznej, to jednak nadal stanowi to problem na szczeblu administracji samorządowej, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w wystąpieniach NIK. Panele na temat obecnego stanu Prawa informacji publicznej, który moderowała prof. Irena Lipowicz oraz dotyczący perspektywy rozwoju prawa do informacji (moderator dr Mateusz Błachucki z Instytutu Nauk Prawnych PAN) wywołały burzliwą i emocjonalna dyskusję uczestników konferencji, którzy nie podzielali poglądów panelistów.

Konferencja pokazała, że problem dostępu do informacji publicznej wciąż istnieje i jego wyeliminowanie wymaga dalszych zmian legislacyjnych i praktycznych.

Konferencja byłą okazją do uczczenia pamięci zmarłej w tym roku prof. Teresy Górzyńskiej, która była gorącym orędownikiem jawności życia publicznego, a jej praca naukowa wytyczyła kierunki myślenia o informacji publicznej w Polsce. Pamięć Pani Profesor została także uczczona minutą ciszy.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentował na konferencji adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email