Autonomia życia rodzinnego w kontekście prawnym - zaproszenie na konferencję

02.02.2018

„Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii” to tytuł konferencji, która odbędzie się 16 lutego 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestniczy konferencji rozmawiać będą o środkach prawnych oddziaływania organów władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, a konieczności respektowania konstytucyjnej gwarancji ochrony życia rodzinnego poręczonej w art. 47 Konstytucji RP.

Tematyka wykładów obejmuje m.in. problematykę:

- relacji autonomii rodziny a realizacji środków prawnych w toku postępowań przed sądami powszechnymi w sprawach małżeńskich i rodzinnych;

- funkcjonowania instytucji, które w zakresie swoich zadań podejmują działania istotne z punktu widzenia prawa do ochrony życia rodzinnego (np. Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie);

- prawodawstwa polskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowania instytucji mających na celu zwalczanie przemocy w rodzinie (zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, policja);

- sposobu zabezpieczenia praw rodziców w przypadkach odbierania dzieci z rodziny w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny i ma charakter otwarty.

Osoby chcące wziąć udział w konferencji, proszone są o rejestrację poprzez stronę internetową autonomiarodziny.ordoiuris.pl do dnia 12 lutego 2018 r. Po tym treminie prosimy o kontakt na adres: konferencja@ordoiuris.pl.

Organizatorem jest Katedra Socjologii Prawa Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Patronat nad konferencją objął prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.

Czytaj program

Czytaj zaproszenie  

zobacz plakat

Tagi: konferencja, uniwersytet

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email