Arbitraż i mediacja sposobem na rozwiązywanie sporów

26.04.2013

19 kwietnia 2013 r. w Nowym Tomyślu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych”.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce” pod patronatem przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz starosty nowotomyskiego. Konferencję zorganizował Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej przy współpracy: Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, Polsko-Kazachskiej Izby Handlowo Przemysłowej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo Handlowej we Lwowie, Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Winnicy (Ukraina), Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnopolu, Stałego Sądu Polubownego we Lwowie.

Było to VII spotkanie z tego cyklu cieszące się coraz większym zainteresowaniem teoretyków i praktyków arbitrażu i mediacji z kraju i zagranicy. Konferencja miała charakter otwarty a uczestnictwo w niej było bezpłatne. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych oraz praktyków arbitrażu i mediacji, w tym duże grono mediatorów. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni naukowcy i przedstawiciele sądownictwa polubownego oraz ośrodków mediacyjnych z różnych stron świata, w tym m.in. z Azerbejdżanu, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Turcji, Gruzji, Niemiec, Ukrainy, Uzbekistanu i Polski, a także ICC Court w Paryżu. Konferencja odbywała się w trzech językach: angielskim, rosyjskim i angielskim z dostępem do tłumaczenia symultanicznego.

W imieniu organizatorów, otwarcia konferencji dokonał Włodzimierz Brych, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Przywitał liczne grono gości zagranicznych, w tym Ambasadora Ukrainy w Polsce Markijan Malskyy oraz przedstawicieli władz powiatu.

Konferencja została podzielona na dwie części poświęcone metodom alternatywnego rozwiązywania sporów. Przedpołudniowe wystąpienia i dyskusja poświęcone były mediacji, w szczególności zaś ugodzie zawartej przed mediatorem oraz kosztom w postępowaniu mediacyjnym. Uczestnikom zaprezentowano działalność ośrodków mediacyjnych w Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Ukrainie, Serbii, Gruzji, obwodzie kaliningradzkim oraz badania dotyczące promocji mediacji i sposobu na rozpowszechnianie tej instytucji .Panele popołudniowe zaś poświęcone były arbitrażowi, w tym nowym regulaminom arbitrażowym.

Centrum Mediacyjne przy NRA reprezentowała adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum. Więcej informacji na temat konferencji i Sądu Arbitrażowego znajduje się na stronie Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej: www.nig.org.pl/sa/.

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA

Tagi: konferencja, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email