Aplikanci o ochronie prawa do prywatności

14.05.2013

W dniach 17-19 maja 2013 r. w Jastrzębiej Górze odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich na temat prawa do ochrony prywatności. Jest to pierwsza tego typu konferencja naukowa organizowana przez aplikantów i z ich udziałem. 

Aplikanci zaprezentują różne aspekty prawa do prywatności – od tajemnicy bankowej, przez ochronę danych osobowych, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, po prawo do prywatności w postępowaniu podatkowym. Wszelkie opracowania naukowe wykorzystane na konferencji organizatorzy planują opublikować.

Bogaty program wystąpień ujęty będzie w pięciu panelach: „Ochrona prywatności w prawie cywilnym”, „Poszanowanie prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”, „Ochrona prywatności w prawie karnym”, „Ochrona prywatności w prawie administracyjnym”, „Ochrona prywatności jako wyznacznik etyki adwokackiej”.

Aplikantom wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzieliła Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA z adw. dr Agnieszką Zemke-Górecką na czele. Patronat nad konferencją objął adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Czytaj szczegółowy program:

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email