Angielscy prawnicy poprowadzili szkolenia w Warszawie

14.11.2014

Angielscy barristerzy z Advocacy Training Council of the Council of the Inns of Court (ATC) przeprowadzili w Warszawie szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności występowania przed sądem. Miało ono na celu zainspirować grupę polskich praktyków do opracowania polskich metod i materiałów na potrzeby podobnych szkoleń w kraju.   

W szkoleniu wzięło udział 34 adwokatów i radców prawnych z całej Polski – 24 młodych stażem i 10 doświadczonych praktyków (polscy trenerzy). Do Warszawy przyjechało sześcioro doświadczonych angielskich barristerów - Anesta Weekes QC, Desmond Browne QC, Peter Clark, Alexander Glassbrook, Stephen Murch i Sam Stein QC, którzy w ramach swojej działalności w ATC sprawują pieczę nad odpowiednim poziomem szkoleń z umiejętności występowania przed sądem. Zaprezentowali polskim adwokatom i radcom prawnym angielskie metody szkolenia praktycznych umiejętności prowadzenia spraw sądowych - analizy sprawy, sporządzania pism procesowych, przesłuchiwania świadków i prezentowania sprawy przed sądem.


Szkolenie miało charakter warsztatowy. Zostało przeprowadzone przy użyciu powszechnie stosowanej w Anglii i Walii tzw. metody Hampela. Metoda ta została opracowana przez prof. George Hampela. Jej filozofia opiera się na założeniu, że doskonałość występowania przed sądem osiąga się poprzez powtarzanie poszczególnych jego elementów pod okiem doświadczonych kolegów, którzy potrafią zidentyfikować błędy w wystąpieniu, tak by można je było przy kolejnych powtórzeniach skorygować.


Wszystkie elementy szkolenia (analiza sprawy, przesłuchanie świadka, przesłuchanie świadka strony przeciwnej, mowa końcowa) prowadzone były według tego samego schematu. Angielscy koledzy prezentowali sposób wykonania ćwiczenia, po czym uczestnicy szkolenia powtarzali je w grupach. Ich wystąpienia oceniali na początku polscy trenerzy, którzy mieli za zadanie zidentyfikować błędy w wystąpieniach, zasugerować sposób ich poprawienia, a następnie zaprezentować prawidłowy sposób wykonania danego ćwiczenia. Angielscy koledzy przekazywali na koniec swoje uwagi zarówno co do wystąpień uczestników, jak również co do uwag udzielanych przez polskich trenerów. Taki model szkolenia pozwolił przeszkolić jednocześnie uczestników i grupę polskich trenerów.


Szkolenie pokazało, że proces osiągania doskonałości w wystąpieniach przed sądem wymaga prowadzenia wielogodzinnych ćwiczeń z odpowiednio do tego przygotowanymi i doświadczonymi praktykami, którzy potrafią również identyfikować błędy w wystąpieniach innych i przekazywać im przydatne wskazówki, jak te błędy usuwać.


Szkolenie, które odbyło się 3-5 października br., zostało zorganizowane przez Komisję Współpracy z Zagranicą i Komisję Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajową Izbę Radców Prawnych.


Komisja Współpracy z Zagranicą NRA planuje rozwijać projekt poprzez wyłonienie grupy polskich trenerów, którzy zajęliby się opracowywaniem polskiego programu podobnych szkoleń. Pilotażowe szkolenia mogłyby rozpocząć się w przyszłym roku. Po tych doświadczeniach zorganizowane zostałoby drugie szkolenie z kolegami z ATC. Docelowo metoda szkolenia mogłaby być wykorzystywana w ramach szkolenia aplikanckiego.


Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w realizację projektu, zaproszone są do kontaktu z adw. Dominiką Stępińską-Duch.

apl. adw. Łukasz Lasek

Tagi: szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email