Adwokatura a aktualny model procedur sądowych

13.11.2012

Roli sądu i stron w proponowanym nowym modelu procesu karnego oraz w świetle zmian procesu cywilnego będzie poświęcona konferencja naukowa pt. "Adwokatura a aktualny model procedur sądowych", która odbędzie się 7 grudnia we Wrocławiu.

Organizatorem spotkania jest Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu we współpracy z prof. Włodzimierzem Gromskim, dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim (sala Unii Europejskiej, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10)

O postulowanym modelu procesu karnego będą rozmawiać: adw. prof. Wojciech Cieślak, prok. Robert Hernand, SSN prof. Piotr Hofmański, adw. prof. Piotr Kardas, adw. dr Tomasz Razowski, SSA prof. Jerzy Skorupka, prof. Paweł Wiliński. Panel poprowadzi adw. prof. Jacek Giezek, wicedziekan ORA we Wrocławiu.

Druga część konferencji poświęcona będzie zmianom procesu cywilnego. Na ten temat głos zabiorą: sędzia Wojciech Hermeliński, adw. prof. Andrzej Kubas, prof. Elwira Marszałkowska-Krześ, adw. Andrzej Michałowski, adw. dr Monika Strus-Wołos. Moderatorem będzie adw. Andrzej Malicki, Dziekan ORA we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o dokonanie zgłoszenia udziału przez wypełnienie formularza rejestracji elektronicznej zamieszczonego na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu rada@ora.wroc.pl do dnia 23 listopada 2012r.

Za udział w konferencji przysługuje 7 punktów na poczet doskonalenia zawodowego.

Czytaj program

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email