Adwokaci o reklamowaniu usług prawniczych

03.10.2013

W dniach 4-5 października w Łodzi odbędzie się konferencja pt. „Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy?”. Uczestnicy będą się zastanawiać m.in. nad tym, czym różni się informacja od reklamy, czy obecny zakaz reklamy nie jest fikcją oraz czy obecne uregulowania zawarte w kodeksie etyki są wystarczające, znane, przestrzegane i akceptowane.

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją (udział potwierdziło 160 osób) konferencja została przeniesiona do hotelu Grand, przy ulicy Piotrkowskiej 72.

Celem konferencji jest refleksja nad obowiązującym zakazem reklamy wiążącym adwokatów, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, wobec dynamicznie zmieniających się warunków jego wykonywania zawodu. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili adwokaci, medioznawcy, socjolodzy, językoznawcy oraz dziennikarze. W ramach konferencji zostanie przedstawiony materiał zawierający przykłady naruszeń zasad kodeksu etyki adwokackiej lub praktyk, które budzą zastrzeżenia i kontrowersje w środowisku. Odbędzie się także prezentacja referatu na temat działalności rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych w zakresie zakazu reklamy. Prelegenci omówią także wybrane zagadnienia dotyczące reklamy adwokackiej w krajach UE.

Konferencja zakończy się przeprowadzeniem sondażu oraz opracowaniem stanowiska do Krajowego Zjazdu

Adwokatury.

Organizatorem spotkania jest Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.

Czytaj: program konferencji

 

 

Tagi: konferencja, etyka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email