„Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego”

16.12.2013

To tytuł nowej monografii, w której autor – adw. Tomasz J. Kotliński – prezentuje biogramy prezydentów oraz kilku wiceprezydentów wyższych sądów krajowych i trybunałów pierwszej instancji w Galicji Wschodniej i Zachodniej. Książka jest pierwszą pracą, w której zebrano sylwetki szefów tych instytucji.

Pozycja w szerokim zakresie dostarcza wiedzy o ustroju i organizacji sądownictwa galicyjskiego XIX i początku XX wieku. – Sylwetki zwierzchników władz sądowych w Galicji są warte przypomnienia i zachowania w naszej pamięci. Wzorce są tym bardziej istotne w dzisiejszych czasach, w których reforma ustrojowa polskiego sądownictwa polega na likwidacji tak cennych, kulturotwórczych małych sądów. Dlatego też książkę tym bardziej polecam jako świadectwo szczególnej rangi, społecznego i kulturowego znaczenia sądów galicyjskich i ich zwierzchników w życiu polskiego społeczeństwa. – czytamy w przedmowie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego.

Pisząc książkę, autor dokonał wnikliwego przeglądu materiałów archiwalnych oraz przeprowadził dokładne badania historyczne. Na ich podstawie odtworzył biogramy. Temat monografii jest bezprecedensowy, podjęty od strony terytorialnej. Każdy rozdział opisuje osoby stojące na czele konkretnego sądu, z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Treści wzbogacają liczne ilustracje, w tym portrety, fotografie archiwalne oraz zdjęcia nagrobków, budynków sądowych, oraz sal rozpraw.

Książka ukazała się nakładem Redakcji „Palestra”. Koszt egzemplarza wynosi 29,90 zł. Zamówienia należy kierować na adres mailowy redakcja@palestra.pl lub telefonicznie pod numerem 22 505 25 35 / 34.

Tagi: Palestra, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email