Spotkanie z autorką "Płci powstania warszawskiego"

26.09.2014

Zespół ds. kobiet przy NRA zaprasza na spotkanie autorskie z Weronika Grzebalską, autorką książki „Płeć powstania warszawskiego”. Spotkanie odbędzie się 24 października o godz. 17.00 w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Autorka stawia tezę, że choć kobiety stanowiły ok. 22% uczestników powstania warszawskiego i były zaangażowane niemal we wszystkie sfery podziemnej działalności, ich wysiłek wojenny nie został w pełni doceniony. Ich rola w powstaniu jest albo pomijana, albo sprowadzana do drugiego planu. Książka ma przywrócić uczestniczkom powstania należne im miejsce w historii. Opierając się na dokumentach historycznych i materiałach biograficznych, autorka bada politykę płci powstania warszawskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że określone pojęcia męskości i kobiecości używane były z jednej strony do mobilizowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet do wspólnego wysiłku, z drugiej zaś – do jednoczesnego podtrzymywania tradycyjnego obrazu walki jako projektu męskiego.

Książkę wydał Instytut Badań Literackich PAN.

Na spotkanie zaprasza adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca zespołu ds. kobiet przy NRA.

Tagi: zaproszenie, komisja, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email