Rajd „Borownica 2016” już 26 maja

18.04.2016

Rajd rowerowo–motocyklowo-pieszym „Borownica 2016” - IX Ogólnopolski i XVII Izby Adwokackiej w Lublinie - odbędzie się od 26 do 29 maja. W trakcie wydarzenia sportowego, odbędzie się także szkolenie adwokackie.

Na rajd zapraszają: Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, adw. Stanisław Estreich - dziekan i  przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz organizatorzy: adw. Paweł Suskiewicz, komandor Rajdu, adw. Krzysztof Pękalski, komandor honorowy oraz adw. Cezary Lipko.

Od kilku lat w rajdzie, oprócz rowerzystów, biorą udział motocykliści oraz piesi, dla których wytyczone są specjalne trasy do przemierzania z profesjonalnym przewodnikiem turystycznym.

W tym roku rajd odbędzie się w miejscowości Borownica położonej na północ od miasta, w otulinie leśnego kompleksu promocyjnego „Lasy Janowskie”. Są to jednostki administracyjne wydzielone z uwagi na szczególne walory przyrodnicze. „Lasy Janowskie” stanowią zachodnią część dawnej Puszczy Solskiej, zwartego kompleksu leśnego, obejmującego łącznie aż 124 tys. ha i zaliczanego do najbardziej rozległych w Polsce. Ciągnie się on od brzegu Wisły w okolicach Borowa, aż do granicy państwa w rejonie Hrebennego. Mierząc w linii prostej, to ponad140 km. Okolica pełna jest wspaniałej i różnorodnej flory i fauny, chronionej rezerwatami i wydzielonymi obszarami.

Zakwaterowanie w hotelu "Janów" do poszczególnych pokoi będzie dokonywane tylko przez organizatorów w zależności od terminów i ilości zgłoszonych uczestników. Zgłoszenia wraz z dokonanymi wpłatami należy przesłać adwokatowi Pawłowi Suskiewiczowi /Kancelaria Adwokacka w Biłgoraju, ul. Lubelska 5, kod 23-400, tel./fax 84 686-25-29, kom.: 728-828-995, e-mail: kasp@vp.pl/, pocztą, faksem, najdogodniej e-mailem, wypełniając kartę zgłoszenia.

(zobacz szczegóły dotyczące opłat i programu pobytu)

Szkolenie zakresem obejmować będzie etykę zawodu adwokata i zagadnienia z medycyny sądowej. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 6 pkt wymaganych regulaminem NRA.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email