Ogólnopolski Rajd Adwokatury Pomorskiej

07.05.2013

1 czerwca 2013 r. adwokaci wezmą udział w pierwszym rajdzie samochodowym po Kaszubach.

W planie wydarzenia organizatorzy przewidzieli próby sprawnościowe, pokaz ratownictwa drogowego oraz zwiedzanie regionu: Kartuz, Stryszej Budy, Szymbarku. Rajd zakończy uroczyste wręczanie dyplomów i pucharów dla zwycięzców.

Organizacją wydarzenia zajmują się adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska, apl. adw. Łukasz Ihnatowicz  i apl. adw. Krzysztof Kochanowski. Rajd odbędzie się pod patronatem adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego samochodu. Załogi będą dwuosobowe (kierowca i pilot), przy czym kierowcą może być jedynie adwokat, aplikant adwokacki, sędzia sądu powszechnego lub referendarz sądowy.

Koszt udziału załogi (2 osoby) to  łącznie 300 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona do 20 maja 2013 r. Termin zgłoszenia upływa 27 maja, ale przez te dodatkowe siedem dni opłata będzie wynosiła 340 zł. Aplikanci adwokaccy z izby gdańskiej objęci są dofinansowaniem w wysokości 50 zł, jednak tylko gdy zgłoszenie nastąpi do 13 maja. Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres: zarzad-okregowy.gdansk@pzm.pl. Aplikanci izby pomorskiej proszeni są o przesyłanie formularzy również na adres lukasz.ihnatowicz@yahoo.com.

Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto ZO PZM w Gdańsku: (Kredyt Bank) 38 1500 1285 1212 8002 0352 0000.

Czytaj:

harmonogram

formularz

regulamin

Tagi: NRA, zaproszenie, sport

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email