Mistrzostwa Adwokatury w tenisie ziemnym w czerwcu

27.04.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Mistrzostwach Polski Adwokatów w Tenisie, które rozegrane zostaną w dniach 4 – 7 czerwca 2015r. w Bydgoszczy.

Mistrzostwa rozegrane będą na kortach Klubu Tenisowego CENTRUM położonych przy ul. Nowotoruńskiej 8 w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami i regulaminami Polskiego Związku Tenisowego ogłoszonymi na stronie Amatorski Tenis Polski (www.atp.org.pl).

Uczestnikami zawodów mogą być adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz goście i najbliżsi uczestników w kategoriach dodatkowych (turniej dzieci, rodzinny, VIP). Mistrzostwa rozegrane będą na kortach ziemnych, a w przypadku konieczności gry na hali (warunki pogodowe itp.) na kortach z nawierzchnią welurową. Piłki do gier zapewnia organizator.

Każdy z uczestników biorących udział w zawodach winien złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do gry w tenisa oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie dokonują ubezpieczenia uczestników Mistrzostw oraz osób towarzyszących. Każdy z uczestników bierze udział w mistrzostwach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Uczestnicy mogą w grze pojedynczej wystąpić w niższej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik, w razie potrzeby zobowiązany jest rozegrać dwa mecze singlowe i jeden mecz deblowy lub mixt lub jeden mecz singlowy i dwa mecze deblowe lub mixt. Nie dotyczy to osób grających w kilku kategoriach wiekowych i turnieju pocieszenia.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeń w terminie do 22 maja 2015r. na adres mailowy sekretariat@ora.bydgoszcz.pl (jako temat wskazując tenis)  faxem pod nr 523730144 lub pisemnie na adres ORA Bydgoszcz ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz.  (zobacz formularz)

Wpisowe wynosi: 400 zł dla adwokatów, 300 zł dla aplikantów adwokackich, 250 zł od osób uczestniczących w imprezach Mistrzostw. Wpisowe obejmuje dla grających udział w turnieju, a dla wszystkich poczęstunek na kortach oraz udział w imprezach towarzyszących.

Wpisowe można uiścić: przekazem pocztowym na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy: ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz lub przelewem na konto bankowe ORA Bydgoszcz pod nr: 27 13 20 11 17 20 31 03 47 2000 00 13  z dopiskiem "Mistrzostwa Polski Adwokatów w tenisie 2015" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2015r. lub w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju. W tytule zapłaty proszę podać imiona i nazwiska osób, których przelew dotyczy.

Mecze rozgrywane będą w kategoriach:

I. Panie

a) gra pojedyncza kategoria OPEN (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestniczek będą przewidziane kategorie wiekowe)

b) gra podwójna;

II. Panowie

a) gra pojedyncza:

 - kategoria OPEN;

 - kategoria 36 – 45 lat (rok ur. 1979 – 1970);

 - kategoria 46 – 55 lat (rok ur. 1969– 1960);

 - kategoria 56 - 65 lat (rok ur. 1959 – 1950)

 - kategoria +65 ( rok ur. 1949 i wcześniej);

b) gra podwójna (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników będą przewidziane kategorie wiekowe).

W grze podwójnej mężczyzn w przypadku braku kategorii wiekowych, w jednej parze suma wieku obu uczestników nie może niższa niż 78.

III. KATEGORIE DODATKOWE

- dzieci do lat 15 (łącznie chłopcy i dziewczęta – rok ur. 1999 i młodsi);

- turniej mikst w kategorii open (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników będą przewidziane kategorie wiekowe);

- turniej pocieszenia dla mężczyzn i kobiet (gra pojedyncza)

- turniej rodzinny;

- turniej VIP (dla sponsorów i patronów medialnych Mistrzostw)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych.

(zobacz program)

Tagi: sport

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email