Łódź: koncert pamięci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej

23.05.2016

Pamięci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010, poświęcony był koncert muzyki barokowej 20 maja w Łodzi. Gwiazdą wieczoru był Alex Potter. Organizatorem koncertu Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. 

Współorganizatorami byli Fundacja Arte dei Suonatori i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Koncert odbył się w w kościele parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Wystąpił ceniony na całym świecie kontratenor Alex Potter oraz orkiestra barokowa Arte dei Suonatori. W programie znalazły się  utwory Johanna Adolfa Hassego, Alessandro Scarlattiego, Jana Dismasa Zelenki oraz Antonio Vivaldiego.

Wśród słuchaczy byli krewni adw. Joanny Agackiej-Indeckiej - prof. Krzysztof Indecki, mąż, adw. Elżbieta Agacka-Gajdowska, matka oraz Katarzyna Indecka, córka. Przybyły też adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz przedstawiciele łódzkiej izby adwokackiej, z dziekanem adw. Jarosławem Zdzisławem Szymańskim, który powitał gości i nakreślił powód zorganizowania koncertu. 

Koncert cieszył się zainteresowaniem mieszkańców Łodzi oraz środowiska akademicko-artystycznego. - Wystąpiła jedna z najlepszych orkiestr, dzięki której przeżyliśmy podróż po muzyce barokowej Europy - powiedział adw. Andrzej Wosiński, koordynator wydarzenia.

 

Adw. Joanna Agacka-Indecka (1964-2010), była prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010.

W 1988 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1988-2001 była asystentem w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1993 pracowała w kancelariach adwokackich w USA i Wielkiej Brytanii.

W Stanach Zjednoczonych pracowała w Biurze Obrońców z Urzędu oraz w Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego De Paul University w Chicago. W latach 2003-2004 odbyła szkolenia pełnomocnika Międzynarodowego Trybunału Karnego w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.
W latach 1991-1995 odbyła aplikację adwokacką, a w styczniu 1996 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Od roku 2004 była członkiem Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej,
w latach 2001-2004 członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – gdzie zapoczątkowała prace Komisji Prawnej oraz cykl Ogólnopolskich Konferencji Komisji Prawnych okręgowych rad adwokackich. Od maja do grudnia 2004 roku sprawowała funkcję wicedziekana ORA w Łodzi. Od 2003 r. uczestniczyła w pracach parlamentarnych – najpierw jako ekspert, później jako przedstawiciel samorządu adwokackiego.

W latach 2004-2007 pełniła funkcję wiceprezesa NRA. Od 2006 r. przewodniczyła Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA. 24 listopada 2007 r. na Krajowym Zjeździe Adwokatury została wybrana prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15 lutego 2010 r. została powołana w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Została uhonorowana Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tagi: koncert, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email