Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych

15.11.2012

22 listopada 2012 r. będzie okazją do debaty na temat prawa sportowego. Zjazd odbędzie się w Warszawie z inicjatywy Instytutu Allerhanda.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Naczelną Radę Adwokacką oraz redakcję „Palestry”.

Wśród zagadnień omawianych podczas kongresu, pojawią się m.in.: prawo sportowe wyzwaniem prawników; naruszenia praw człowieka w sporcie na przykładzie procedur antydopingowych; umowy sponsoringu w sporcie – szanse i zagrożenia; opodatkowanie dochodów sportowców; korupcja w sporcie – instrumentarium prawne a rzeczywistość; profesjonalne kontrakty sportowe – codzienność z różnych perspektyw; ambush marketing – gdzie leży granica naruszeń?; możliwość przyszłych wyłączeń stosowania prawa zamówień publicznych dla celów organizacji imprez sportowych - problem zgodności z prawem UE; sportowcy, znaki towarowe, marki sportowe – drzemiący potencjał; sposoby finansowania budowy obiektów infrastruktury sportowej i zarządzania nimi – nowe możliwości.

Kongresu swój udział w charakterze prelegentów potwierdzili m.in. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Szwarc (UAM), Iwona Guzowska (sejm RP), Tomasz Zahorski (PL.2012), oraz Michał Gniatkowski (Kancelaria Radców Prawnych Weremczuk Bobeł i Wspólnicy).

Patronat nad wydarzeniem objęły również m.in.: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Izba Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Polska Korporacja Menadżerów Sportu, Polski Klub Infrastruktury Sportowej, Krajowa Izba Gospodarcza, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Uczestnictwo w Kongresie jest punktowane na potrzeby kształcenia zawodowego adwokatów.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: www.sportowy.allerhand.pl.

Czytaj: broszura

Tagi: NRA, zaproszenie, sport, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email