Konferencja nt. regulacji sportowych

05.02.2014

Konferencja naukowa dotycząca regulacji prawnych nt. sportu odbędzie się 20 lutego w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

W konferencji  „Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi” wezmą udział m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, prezes Komitetu Olimpijskiego oraz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski oraz prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc.

Referaty wygłoszą m.in. prof. dr hab. Andrzej Skoczylas i dr Wojciech Piątek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Marcin Dziurda z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, prof. dr hab. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Początek o godz. 10.00.

Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego przy współudziale Trybunału Konstytucyjnego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

W konferencji uczestniczyć może każdy zainteresowany jej tematyką. Zgłoszenia można przesyłać do 7 lutego pobierając formularz ze strony WWW.amu.edu.pl/~ptps i przesyłając na adres mailowy ajsuam@amu.edu.pl. Koszt udziału to 250 zł (należy przesłać na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 3 w Poznaniu, numer 56109013590000000035018591 ze wskazaniem uczestnika konferencji i  klauzulą „Opłata konferencyjna”).

 Zobacz szczegółowy program:

 

Tagi: zaproszenie, sport, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email