Jubileuszowy rajd w Bieszczadach

21.05.2012

Organizacji piątej edycji rajdu przyświeca integracja środowiska adwokackiego, popularyzacja turystyki rowerowo-pieszo-motocyklowej oraz bliższe poznanie walorów przyrodniczych ziemi bieszczadzkiej. Sportowe zmagania będą przeplatane ciekawymi wykładami i szkoleniami zawodowymi.

W jubileuszowym rajdzie udział wezmą adwokaci, aplikanci adwokaccy i ich rodziny. Impreza odbędzie się w dniach od 4 do 7 października b.r. w miejscowości Berezka k/Zalewu Solińskiego. Do udziału zaprasza adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej Sportu i Turystyki przy NRA oraz komitet organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie pod przewodnictwem dziekana, adw. Władysława Finiewicza.

Koszt uczestnictwa w rajdzie i szkoleniu, wynoszący 620 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz udziału w imprezach i bankietach przewidzianych programem rajdu.

Uczestnictwo w rajdzie i szkoleniu należy zgłosić do 10 października b.r. na załączonym formularzu adw. Andrzejowi Leszczakowi, komandorowi rajdu na adres: Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska w Rzeszowie, ul. Lisa – Kuli 4, 35–032. Zgłoszenia można również kierować za pośrednictwem faksu: 017 852 58 72 / 017 852 55 78  lub poczty elektronicznej: kancelariaspp@onet.pl. Informacje są udzielane pod numerami telefonów: 605 241 075 lub 17 8525872.

Szczegóły na temat szkolenia oraz rajdu znajdują się również na stronie www.ora.rzeszow.pl.

Całą kwotę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie na rachunek: PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826 z dopiskiem „Opłata za szkolenie – Berezka 2012”.

Zobacz:

Zaproszenie ORA w Rzeszowie

Program rajdu

Formularz zgłoszeniowy

Karta zakwaterowania

Tagi: ORA, NRA, sport

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email