III Bieg o Puchar Dziekana ORA w Krakowie zaproszenie

20.10.2014

W ramach III Biegu Niepodległościowego 11 listopada o godz. 11.00 w Białym Kościele k. Krakowa odbędzie się III Bieg o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Każdy adwokat i aplikant adwokacki, który ukończy bieg w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal, a dodatkowo najszybsi zawodnicy w każdej kategorii (Pań i Panów) otrzymają puchary.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz na witrynie internetowej www.niepodleglosciowa11.pl, zakładka „Zgłoszenia”, klikając na link do „Formularza zgłoszeń” i zaznaczając kategorię „Adwokat”. Brak zaznaczenia kategorii „Adwokat” będzie skutkował brakiem sklasyfikowania w tej kategorii.

Zgłoszeń można dokonywać do 25 października.

Krakowska izba adwokacka sfinansuje swoim członkom - adwokatom opłatę startową w połowie, natomiast aplikantom w całości.

Opłaty startowe wynoszą:

- adwokaci krakowskiej izby adwokackiej: 50 zł,

- aplikanci adwokaccy krakowskiej izby adwokackiej: zwolnienie z opłaty

- adwokaci i aplikanci adwokaccy spoza krakowskiej izby adwokackiej: 100 zł

Wpłaty na konto krakowskiej izby adwokackiej: 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz wpisać „Bieg 11.11.2014”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przewidzianych przez organizatora, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydowała kolejność.

Trasa biegu liczy 11 km. Szczegóły oraz regulamin (obowiązujący ze zmianami wymienionymi powyżej)  można znaleźć na www.niepodleglosciowa11.pl

Serdecznie zapraszamy do kibicowania, a także do włączenia się do sportowej rywalizacji!

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu ORA Kraków

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email