I Mistrzostwa Polski Prawników w Piłce Nożnej

12.03.2014

I Mistrzostwa Polski Prawników w Piłce Nożnej 2014 o Puchar Dziekana OIRP Warszawa będą miały miejsce 19 – 22 czerwca w Warszawie.

Uczestnikami turnieju mogą być  prawnicy zrzeszeni w samorządach zawodowych (adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcy prawni, sędziowie) posiadający uprawnienia do wykonywania danego zawodu, jak też będący w trakcie odbywania aplikacji zawodowej,  a także pracownicy naukowi wydziałów prawa w szkołach wyższych.

Drużyny mogą składać się z prawników z różnych zespołów zawodowych (nie obowiązuje jednolitość samorządowa). To samo dotyczy pracowników naukowych uczelni wyższych (mogą być pracownikami różnych szkół wyższych lub członkami drużyn złożonych z  innych prawników). Każda z drużyn może zgłosić minimalnie 15 a maksymalnie 22 zawodników, w tym jednego zawodnika legitymującego się jedynie dyplomem ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw zostaną zakwaterowani w Warszawie w Hotelu Double Tree by Hilton przy ul. Skalnicowej.

Turniej odbędzie się w dwóch fazach. Po fazie grupowej nastąpi faza rozgrywek w systemie pucharowym (na zasadzie  przegrywający odpada).

Czas trwania zawodów wynosić będzie 60 minut i zostanie podzielony na dwie połowy po 30 minut z przerwą trwającą 10 min. W ciągu jednego dnia rozgrywki toczyć się będą w dwóch sesjach – porannej i wieczornej (każda drużyna rozegra dwa mecze dziennie za wyjątkiem czwartku, kiedy rozegrany zostanie jeden mecz). Mecze będą rozgrywane w składach 11-osobowych na dobrej jakości boiskach z nawierzchnią naturalną (3) i syntetyczną (1), położonych w niedalekiej odległości od hotelu. W zależności od ilości uczestników każda  z drużyn rozegra minimum 4 lub 5 meczy.  Zawody będą prowadzone przez uprawnionych sędziów piłkarskich.

W sobotę 21 czerwca br. po ostatnich meczach odbędzie się uroczystość uhonorowania drużyn wraz z wręczeniem pucharu dla najlepszej drużyny ufundowanego przez dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz oficjalne zamknięcie turnieju.

Organizatorami są dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie  r.pr. Włodzimierz Chróścik, r .pr. Tomasz Nawrot, przewodniczący Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej  OIRP Warszawa,  r. pr.  Mariusz Modelski z OIRP w Warszawie.

Patronat na imprezą objął prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Dariusz Sałajewski.

Przewidywany program turnieju:

czwartek 19 czerwca 2014 r.

- od godz. 14.00 - przybycie i zameldowanie uczestników, lunch

- godz. 15.30. – losowanie,

- od godz. 17.00 - mecze grupowe sesji wieczornej;

piątek  20 czerwca 2014 r.

- poranna i wieczorna sesja gier grupowych,

sobota 21 czerwca 2014 r.

- c.d. gier, wręczenie nagród,

niedziela 22 czerwca br.

- śniadanie, wyjazd uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu w przypadkach od nich niezależnych.

Na koszty związane z uczestnictwem w Mistrzostwach składają się  wpisowe oraz koszty zakwaterowania.

1. Wpisowe wynosi 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) i uiszcza je każda z drużyn. W opłacie tej zawierają się wydatki związane z organizacją turnieju (wynajęcie boisk, sprzęt piłkarski, opłata za sędziowanie, napoje, nagrody i upominki).

2. Koszt zakwaterowania jednego uczestnika i osób towarzyszących wynosi 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych). W kwocie tej mieszczą się:

- 3  noclegi w hotelu o wysokim standardzie w pokojach 2 osobowych,

- całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) – od obiadu w czwartek 19 czerwca do śniadania w niedzielę 22 czerwca,

- możliwość korzystania z największej w Polsce strefy spa i wellness,

- parking.

 

Opłaty  należy wnieść  w następujący sposób:

1)  do dnia 4 kwietnia br. każda z drużyn winna uiścić zaliczkę w kwocie 5 tys. zł (pięć tysięcy złotych),

2)  do dnia 4 czerwca br. - pozostałą kwotę (z tytułu wpisowego i zakwaterowania każdego uczestnika wraz z osobami towarzyszącymi), która zostanie skalkulowana po uwzględnieniu zaliczki.

Zgłoszenia (zobacz wzór) przyjmowane będą do dnia 4 kwietnia br. pocztą elektroniczną na adres: mpp@oirpwarszawa.pl.

Ostateczną listę zawodników wraz z kopią legitymacji zawodowych należy przesłać do 4 czerwca  br.

Pozostałe informacje (m.in. regulamin rozgrywek, wzór listy zawodników, numery rachunków bankowych) zostaną przesłane po przesłaniu zgłoszenia i uiszczeniu zaliczki.

Z uwagi na możliwości organizacyjne w turnieju będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba drużyn. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku niewystarczającej liczy uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy za zwrotem uiszczonych kwot.

 

Tagi: zaproszenie, sport

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email