Dyrektywy sądowego wymiaru kary

12.04.2013

15 maja w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne.

Program konferencji obejmuje szereg wykładów:  • Problem indywidualizacji wymiaru kary sprawiedliwej i celowej – prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski  • Stopień winy jako podstawowy wyznacznik dolegliwości reakcji karnej – dr hab. Jarosław Majewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  • Granice racjonalizacji wymiaru kary – dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Izba Karna Sądu Najwyższego  • Dyrektywy wymiaru kary łącznej – dr hab. Jacek Giezek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego  • Wychowawczy cel kary orzekanej wobec nieletniego na tle ogólnych dyrektyw wymiaru kary – dr hab. Krzysztof Wiak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  • Problematyka kary w postępowaniach kasacyjnym oraz apelacyjnym przed Sądem Najwyższym –sędzia SN Wiesław Kozielewicz, Izba Karna Sądu Najwyższego

 Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie do 5 maja 2013 r. elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie: http://wpia.uksw.edu.pl/node/2676 Po dokonaniu rejestracji, na adres podany w formularzu wysłany zostanie mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł.  1. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;  1. Konto bankowe BRE S.A.: 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005;  1. Tytuł przelewu: „Kolokwium Karnistyczne” – opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata;  1. Termin płatności: 05.05.2013 r.

 Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnicy spotkają się o godz. 10:00 w budynku „Auditorium Maximum” przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email