Bal Mistrzów Sportu już we wrześniu

26.08.2015

W Łodzi po raz kolejny odbędzie się Bal Mistrzów Sportu, podczas którego wyłoniony zostanie najlepszy adwokat - sportowiec oraz najlepszy prawnik – sportowiec.


Bal, którego organizatorem jest Komisja Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi, odbędzie się 18 września w hotelu „Agat” w Łodzi.

Do 15 września można zgłaszać kandydatury najlepszych sportowców z grona adwokatów, komorników, prokuratorów, radców prawnych i sędziów, którzy w roku 2014 wyróżnili się zdobytymi laurami sportowymi. Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać na adres e:mail j.szczepaniak@dsj-legal.pl z podaniem: nazwiska i imienia kandydata, wykonywanego przez kandydata zawodu, numeru telefonu kandydata oraz krótkim opisem osiągnięć sportowych kandydata w 2014 r.


Koszt uczestnictwa w balu wynosi 99,- Opłaty można dokonać do 11 września w pokojach adwokackich w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądzie Okręgowym w Łodzi, a także w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 63 (Dział Księgowości) lub przesyłając e:mail z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres j.szczepaniak@dsj-legal.pl i dokonując wpłaty na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w PKO BP S.A. o numerze: 86 10203352 00001102 01915693 z dopiskiem „BAL MISTRZÓW SPORTU”. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj ogłoszenie

Tagi: sport, ORA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email