Adw. Jaworski: Adwokatura jest moją miłością

13.11.2015

Adw. Czesław Jaworski, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001 oraz redaktor naczelny "Palestry", był bohaterem pierwszego spotkania z cyklu "Nestorzy Warszawskiej Palestry" 5 listopada w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Wszystkich gości powitał adw. Paweł Rybiński, dziekan, wyrażając radość z inicjatywy Komisji Sportu, Kultury i Turystyki, która zorganizowała spotkanie inaugurujące cykl “Nestorzy Warszawskiej Palestry" oraz dziękując mecenasowi Czesławowi Jaworskiemu za przyjęcie zaproszenia. Zadał też pierwsze pytanie: czym jest dla Pana adwokatura? – Jest miłością mojego życia – odpowiada nestor. 

Następnie pytanie zadaje apl. adw. Dominika Tomaszewska, współprowadząca spotkanie: dlaczego wybrał pan studia prawnicze i aplikację adwokacką? - Studia, bo tak sobie wymarzyłem. Myślałem też, że uporządkowanie świata powinno należeć do prawników - powiedział adw. Jaworski. 

Adw. Czesław Jaworski opowiadał o swojej aplikacji w Olsztynie. – W grupie było nas czworo, a na całym roku może 11-12 osób. Na aplikacji spotkałem wielu wybitnych adwokatów. To był zbiór osobistości a nie osób. Byli adwokaci z Wilna, Lwowa, tak naprawdę z całej Polski. 

Pierwszą sprawą adw. Jaworskiego była bójka w Kętrzynie. Mecenas przygotowywał się do sprawy cały tydzień, zapisując przy tym setki pytań do świadków, których jednak nigdy nie zadał. Wszystko uleciało mu z głowy, czuł pustkę. Aby zyskać nieco na czasie, starał się wstać powoli. W pewnym momencie przypomniał sobie, że należy po prostu powiedzieć: „Wysoki Sądzie…”. - Te słowa mnie odblokowały i zacząłem mówić – wspominał. Rozstrzygnięcie sprawy okazało się szczęśliwe dla klienta, którego reprezentował.

Nestor przypominał, że podczas jego aplikacji patroni zwracali uwagę na sądową wymowę i sposób argumentacji. Lata praktyki pokazały, iż najlepsze są tzw. przygotowane przemówienia improwizowane. Zachęcał do tego rodzaju wystąpień zgromadzonych adwokatów.

Pytanie z sali o stan wojenny, miało szczególny kontekst - tego dnia media podały informacje o śmierci gen. Czesława Kiszczaka. - W poniedziałek rano, o godz. 9, właściwie cała Okręgowa Rada Adwokacka spotkała się w pokoju adwokackim na dole w Sądzie i podjęliśmy uchwałę przeciwko stanowi wojennemu. Swoją drogą później, gdy stawałem w sprawach, w których za podobne uchwały stawiano ludzi w stan oskarżenia i skazywano, byłem pewien podziwu dla wyrozumiałości władz, że nas nie wsadzili i nie wymierzyli surowej kary. W każdym razie ta uchwała, w moim przekonaniu, wystawia dobre świadectwo Adwokaturze i jej wrażliwości – wspominał adw. Jaworski.

Na sali nie zabrakło przedstawicieli młodego pokolenia. Dzięki inicjatywie Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej niedawno reaktywowano czasopismo Młoda Palestra. Apl. adw. Barbara Trzeciak, członek kolegium redakcyjnego, wręczyła podczas spotkania pierwszy egzemplarz MP w wydaniu papierowym, zwracając się z prośbą do adw.  Jaworskiego o ocenę sytuacji mediów branżowych na rynku prawniczym oraz o wskazówki dla Młodej Palestry.

W grudniu br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprezentuje nagranie z całego spotkania.

Wieczór zakończyło uroczyste świętowanie przy lampce wina i wspaniałym poczęstunku serwowanym przez restaurację „U Fukiera”. Nie zabrakło też jubileuszowego tortu dla jubilata, który w zeszłym roku skończył 80 lat. 

Organizatorem spotkania była adw. Monika Rajska – przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki wraz z apl. adw. Dominiką Tomaszewską, która opracowała tematy rozmowy oraz adw. Katarzyna Majer–Gębska, a także apl. adw. Tymoteusz Paprocki. W przygotowanie spotkania zaangażowali się także apl. adw. Robert Bednarczyk, apl. adw. Mateusz Mysłek oraz apl. adw. Ada Biniewicz-Nowak.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Byli wśród nich wyjątkowi goście m. in. Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego, adw. Małgorzata Sekuła–Szmajdzińska – poseł na Sejm RP, adw. Aleksander Pociej – senator RP, adw. Jacek Dubois – członek Trybunału Stanu, adw. Jacek Trela – wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Bartosz Grohman – zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt  – członek NRA były dziekan Izby Warszawskiej, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, r. pr. Ireneusz Dobrowolski – wicedziekan OIRP w Warszawie.

Adw. Czesław Jaworski w  latach 1989-2001 był członkiem NRA. W okresie 1992-95 był wiceprezesem, a w latach 1995-2001 (przez dwie kadencje) prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Współorganizował trzy krajowe zjazdy Adwokatury oraz rocznice 75-lecia i 80-lecia Adwokatury. Przewodniczył dwóm Zjazdom. Wielokrotnie z ramienia NRA brał udział jako ekspert w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Trzykrotnie brał udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obrońca w głośnych procesach politycznych PRL.  Wieloletni członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika “Prawo i Medycyna”. Publikował m. in. w: “Rzeczpospolitej”, “Dzienniku Gazecie Prawnej”, “Tygodniku Powszechnym”.

Niemalże od początku swojej kariery adwokackiej mecenas Czesław Jaworski jest związany z pismem „Palestra”. Już w roku 1970 został członkiem kolegium redakcyjnego, a w roku 1990 redaktorem naczelnym pisma. Dwa lata później zrezygnował z kierowania „Palestrą” na rzecz objęcia funkcji wiceprezesa NRA. Redaktorem naczelnym został ponownie w roku 2010, po tragicznej śmierci ówczesnego redaktora naczelnego – adw. Stanisława Mikke w katastrofie smoleńskiej.  W 2007 roku wyróżniony Wielką Odznaką "Adwokatura Zasłużonym", zaś 9 kwietnia 2009 roku Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Patronami medialnymi cyklu jest „Palestra” oraz wydawana przez Samorząd Aplikantów Izby Warszawskiej „Młoda Palestra”.

Ponieważ inicjatywa - Nestorzy Warszawskiej Palestry została przyjęta wyjątkowo przychylnie przez środowisko adwokackie, będzie kontynuowana. Następne spotkanie z cyklu “Nestorzy Warszawskiej Palestry” planowane jest w przyszłym roku.


Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email