Jubileuszowy numer „Palestry”

Zeszyt „Palestry” na marzec i kwiecień jest jednocześnie jubileuszowym wydaniem czasopisma. Po raz pierwszy – na próbę - numer został też rozesłany w wersji elektronicznej.

Już niedługo odbiorcy będą mogli wybrać wersję, która im bardziej odpowiada: papierową bądź elektroniczną. Cena obu będzie taka sama, ale na niższym poziomie niż dzisiaj obowiązująca.

Marcowo-kwietniowy numer przypomina o jubileuszu „Palestry”, dlatego znalazły się w nim rys historyczny, przedmowy do  zeszytu z 1 marca 1910r. i z 1 marca 1924 r., a także do 1. Zeszytu z 1957 r.

Adw. Andrzej Bąkowski przypomina zaś o tym czym żyła i jakim zasadom służyła Adwokatura Polska w latach 1918-1988, na podstawie analizy jubileuszowego numeru "Palestry" nr 11-12 z 1988 r.

W kwietniu odbędzie się w Rzymie kanonizacja papieża Jana Pawła II, stąd w najnowszym numerze przeczytać można tekst ks. dr. Andrzeja Sachera z Sądu Metropolitalnego w Katowicach o procedurze kanonizacyjnej oraz relację  adw. Ewy Stawickiej z jej pielgrzymki do grobu papieża-Polaka.

Godne uwagi są też m.in. artykuły adw. Piotra Kardasa, prof. UJ w Krakowie,  pt. „Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym”, adw. Marka A. Nowickiego „Prawo cudzoziemców do skutecznej ochrony prawnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, adw. Mariusza Lewandowskiego „Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy” czy dwugłos adwokatów Radosława Baszuka i Jerzego Naumanna „O tajemnicy zawodowej w wyjaśnieniach obwinionego składanych w postępowaniu dyscyplinarnym”.

Na Szpaltach pamięci wspomniany został adw. Zbigniew Waydowicz (1925-2013).

Palestra dzisiaj to jedno z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce a jednocześnie periodyk o najodleglejszym rodowodzie. Jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do lektury.

 

Tagi: Palestra