Zaproszenie na Polskie Forum Arbitrażu

Europejskie Centrum Arbitrażu serdecznie zaprasza na Polskie Forum Arbitrażu, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka. 

Udział w Forum wezmą m.in. prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jerzy Buzek, prof. Grzegorz Domański, prof. Stanisław Sołtysiński, adw. Tomasz Wardyński oraz adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Omówione zostaną zagadnienia związane z arbitrażem na trzech płaszczyznach tj. prawnej, społecznej oraz biznesowej (arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu). Celem projektu jest promowanie arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym.

Organizatorem przedsięwzięcia jest ECA – niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową związaną z arbitrażem.

Partnerami wydarzenia są kancelarie Baker &McKenzie, CMS, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz firma Deloitte. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Rzeczpospolita”.

Forum zostało objęte patronatami honorowymi Naczelnej Rady Adwokackiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Izby Radców Prawnych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz wydarzenia zamieszczony na stronie www.eca.org.pl

(rejestracja)

 

Tagi: zaproszenie