Specjalistyczne szkolenie "Techniki mediacyjne"

Na specjalistyczne szkolenie pt. "Techniki mediacyjne", zaprasza Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Odbędzie się ono 8 maja w siedzibie Klubu Adwokatów w Krakowie. 

Szkolenie przeznaczone jest dla mediatorów posiadających uprawnienia mediacyjne, wpisanych na listy mediatorów Centrów Mediacyjnych lub posiadających odpowiednie certyfikaty. Kierowane jest do osób, którym zależy na zwiększaniu swojej efektywności pracy mediatora, na doskonaleniu warsztatu pracy i poznaniu technik pracy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Przeznaczone jest zarówno do osób, które nie czują się jeszcze zbyt pewnie w prowadzeniu mediacji, jak i do tych, którzy już mediacje prowadzą, ale pragną uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie o techniki stosowane przez doświadczonych praktyków. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu i warsztatów.

Tematem szkolenia będzie „Doskonalenie technik pracy mediatora, rozwój umiejętności miękkich”. Zajęcia prowadzić będą adw. dr Małgorzata Kożuch – wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat i wieloletni mediator posiadając bardzo bogate doświadczenie w zakresie mediacji i negocjacji; adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – wieloletni praktyk mediacji, inicjatorka powstania Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jednocześnie jego prezes oraz współpracownicy Zespołu adw. dr Małgorzaty Kożuch, w skład którego wchodzą uczestnicy International Commercial Mediation Competition przy International Chamber of Commerce w Paryżu.

Tematyka szkolenia:

Zasady efektywnej pracy - efektywna mediacja. 1. Kontrola klimatu mediacji.


 2. Budowa zaufania.


 3. Zarzadzanie oczekiwaniami.


 4. Współdziałanie z wysokim poziome emocji.


 5. Współdziałanie w wysokim poziomem sceptycyzmu.


 6. Współdziałanie z elementarnymi obawami klienta i „utratą twarzy”.
Przygotowanie procesu mediacji. 1. Budowa mapy drogowej mediacji.


 2. Zbieranie informacji.


 3. Rozróżnianie pomiędzy pozycją a interesem.


 4. Identyfikacja interesów i pytań wymagających stanowiska.


 5. Identyfikacja osób decyzyjnych, których nie ma „przy stole”.
Techniki komunikacyjne. 1. Komunikacja pozawerbalna.


 2. Efektywne słuchanie.


 3. Precyzowanie oczekiwań i stanowisk.


 4. Parafrazowanie.


 5. Powracanie do kwestii pominiętych.


 6. Podsumowania mediatora.


 7. Sporządzanie efektywnych uwag.


 8. Wymiana informacji mediator – strony.
Problemy szczególne. 1. Mediacja ze stroną nieobecną przy stole.


 2. Mediacja z ekspertami w tle.


 3. Mediacja z profesjonalnymi pełnomocnikami.


 4. Mediacja w sporach wielopodmiotowych.


 5. Współpracując z „nieznośnym klientem”.


 6. Unikanie pułapek zastawianych na mediatora.
Cena szkolenia to 700 zł brutto (w cenie zawarte są napoje i drobny poczęstunek) i stanowi jedną z najniższych ofert tego typu na rynku szkoleń mediacyjnych. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00 - 16.00 w siedzibie Klubu Adwokata przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, a adwokaci dodatkowo 6 punktów doskonalenia zawodowego.

Celem zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie załączonego Formularza Zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl  oraz dokonanie wpłaty na podany nr konta ORA w Krakowie: 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404 tytułem: „Szkolenie Centrum Mediacyjnego 08.05.2014r. Kraków za (imię, nazwisko uczestnika)”.

Zobacz formularz zgłoszeniowy

Tagi: mediacje, szkolenia