Własność intelektualna a przemysł gier komputerowych

II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej poświęcony będzie przemysłowi gier komputerowych. Spotkanie, zorganizowane przez Instytut Allerhanda, odbędzie się 10 czerwca w Warszawie. Naczelna Rada Adwokacka objęła honorowy patronat nad Kongresem. 

Dyskusja toczyć się będzie wokół zagadnień prawnych funkcjonowania sektora gier komputerowych. Kongres został podzielony na cztery bloki tematyczne: czy prawo autorskie może być realnym narzędziem ochrony przemysłu gier komputerowych; jakie znaczenie mają prawa własności intelektualnej dla gier komputerowych; ochrona prywatności i danych osobowych uczestników gier komputerowych i prywatnoprawne aspekty obrotu grami komputerowymi.

Jako organizator Instytut Allerhanda chce upowszechniać wiedzę o znaczeniu dóbr niematerialnych w życiu społecznym i gospodarczym, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom wielu twórców i producentów, bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie tych dóbr. Celem Kongresu jest wpływ na pogłębienie świadomości społecznej, dotyczącej ochrony twórczości autorów pracujących w przemyśle gier komputerowych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują także m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Konfederacja Lewiatan.

Kongres odbędzie się 10 czerwca w hotelu Polonia Palace w Warszawie. Początek o godz. 9.00.

Rejestracji można dokonać na stronie: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/ip2013_polski-kongres-prawa-wlasnosci-intelektualnej/ip2013_rejestracja/

 

 Zobacz program

 

Tagi: konferencja