Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw wolności jednostki - konferencja

Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki” odbędzie się 23 maja w Senacie.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są studenci, doktoranci oraz prawnicy zajmujący się zawartym w tytule zagadnieniem. Debata podzielona została na dwa panele: panel ekspercki pt. "Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela - założenia a praktyka ustrojowa" z udziałem m.in. Wojciecha Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i dr. Bohdana Zdziennickiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. Dariusza Dudka, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, doc. dr Ryszarda Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UW. Moderatorem będzie adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

Drugi panel, studencko-doktorancki, nosi tytuł "Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela - regulacje prawne i założenia doktrynalne".

Konferencja odbywać się będzie pod patronatem Marka Biernackiego - ministra sprawiedliwości, prof. Krzysztofa Rączki - dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adw. Pawła Rybińskiego - dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Organizuje ją Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, partnerem wydarzenia jest Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Konferencja będzie miała miejsce w sali 217 na terenie Senatu RP.

Ze względu na ograniczoną  liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny przesłać imię, nazwisko oraz instytucję/uczelnię/firmę na e-mail: biuro@miso.org.pl do 21 maja. W konferencji będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które wysłały zgłoszenie i otrzymały potwierdzenie rejestracji.

Zobacz program konferencji

Tagi: konferencja