Polscy adwokaci z wizytą u Palestry Ukrainy

Delegacja polskiej adwokatury odwiedziła 26 maja ukraiński samorząd adwokacki. Do Kijowa pojechali: adw. Justyna Mazur z Bydgoszczy, adw. Jarosław Szczepaniak z Łodzi i adw. Piotr Osiewacz z Częstochowy.

Adw. Jarosław Szczepaniak z rąk adw. Kateriny Kowal, wiceprzewodniczącej ukraińskiego samorządu adwokackiego, otrzymał odznaczenie za wielki wkład w budowanie wzajemnych relacji. Przy wręczaniu odznaczenia podkreślano, że obecny kształt współpracy jest imponującym efektem wytężonej pracy uhonorowanego i jego wrażliwości na brak poszanowania podstawowych praw jednostki.

Tego samego dnia delegacja Naczelnej Rady Adwokackiej odwiedziła Uniwersytet Akademię Kijowsko-Mohylańską, gdzie uzyskała wiele informacji dotyczących wyborów na Ukrainie od osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwiązywanie problemów prawnych, dotyczących ich organizacji.

 

Tagi: człowieka, NRA, Ukraina