Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

24 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Łodzi, zaś adw. Zenon Marciniak w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Koszalinie.

26 maja, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, spotkał się z dyrektorem działu marketingu Dziennika Gazeta Prawna. Podczas spotkania omawiane były możliwe formy współpracy między Naczelną Radą Adwokacką a tym dziennikiem w zakresie promocji adwokatury.

27 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, spotkał się z przedstawiciele Adwokatury Białoruskiej. Poruszano temat przyszłych kontaktów obu Adwokatur.

27 maja, sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchali koncertu w „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie. Obecni byli też adwokaci a prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Andrzej Malicki, członek NRA.

29 maja, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniach Podkomisji Sejmowych: Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec prawników  oraz Podkomisji Stałej do nowelizacji prawa cywilnego - rozpatrywano poselski projekt ustawy o zm. ust. – kpc. (dot. protokołu elektronicznego) (druk nr 2131).

29 maja do 1 czerwca, trwa XXIV Ogólnopolski Rejs Adwokatów im. adw. Marii Budzanowskiej, zorganizowany przez Dziekana adw. Andrzeja Kozielskiego i Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie.

29-30 maja, adw. Andrzej Zwara wziął udział w konferencji pt. „Obiektywne i subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej we Wrocławiu”,  zorganizowaną przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tagi: NRA, kronika