RPO przedstawił raport dotyczący mechanizmu prewencji

Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2013 roku  omówiono podczas konferencji, która odbyła się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie 11 czerwca br. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Katarzyna Szoda-Wolska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Raport powstał po niezapowiedzianych wizytacjach w 125 różnego rodzaju miejscach zatrzymań. Wizytacji podlegały zakłady karne, areszty śledcze, placówki dla nieletnich, szpitale psychiatryczne, pomieszczenia Policji dla osób zatrzymanych, izby wytrzeźwień, a także domy pomocy społecznej.

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia zawarte w raporcie m.in. związane z realizacją odbywania kary pozbawienia wolności przy pomocy dozoru elektronicznego, wskazując na korzyści płynące z tego rozwiązania i podkreślając, że nie jest ono w pełni wykorzystane. Wskazywano też na warunki sanitarne w zakładach karnych, krytykowano dostęp do opieki medycznej osób osadzonych, a także dostęp do stron BIP osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, czy niedostosowanie jednostek penitencjarnych dla osób niepełnosprawnych.

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, mówiła o głównych wyzwaniach wynikających z raportu - to m.in. większy dostęp do izb chorych dla więźniów, czy zwolnienie Policji z obowiązku osadzania osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, albowiem Policja nie posiada skutecznej opieki lekarskiej w tym zakresie, a zdarzały się przypadki zgonów z tego powodu (ta kwestia budzi duże zainteresowanie organizacji międzynarodowych). Rzecznik Praw Obywatelskich apelowała o wsparcie jej działań przed Sejmem w tej sprawie.

Rzecznik zwróciła też uwagę na kwestię zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności. W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego płacy minimalnej, około 60 tys. skazanych straciło z tego powodu prawo do pracy. Podczas konferencji zwrócono również uwagę na poniżające lub nieludzkie traktowanie w miejscach zatrzymań.

Rzecznik podkreśliła, że zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji przy RPO w zakresie prewencji będą w pełni możliwe przy zwiększeniu środków finansowych i personalnych. Obecnie 13 osób ma wizytować około 1 800 miejsc zatrzymań. Nie można więc zagwarantować minimalnych standardów w zakresie częstotliwości tych wizytacji.

Zagadnieniu praw osób odbywających karę pozbawienia wolności poświęcona była również konferencja „Pozbawienie wolności nie pozbawia praw”, zorganizowana 7 czerwca w Bydgoszczy przez Komisję Praw Człowieka przy NRA. Wkrótce na adwokatura.pl ukaże się szczegółowa relacja z tej konferencji.

 

Tagi: człowieka, komisja