Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

14 czerwca, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Relacja pod tym linkiem

16 czerwca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Warszawskiej.

17 czerwca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, był obecny na dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, poświęconym omówieniu "Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013".

24 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Roman Kusz, przewodniczący Komisji ds. Wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA spotkali się z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych objęciem ubezpieczeniem OC adwokatów w latach 2015-17.

24 czerwca, odbyło się Prezydium NRA. Podczas posiedzenia powołano Zespół ds. Kobiet przy NRA. Przewodniczącą została adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, zaś opiekunem zespołu będzie adw. Jerzy Zięba. Adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego  i ochrony prawnej przy NRA przedstawił propozycję jesiennych planów komisji, będzie to udział przedstawicieli NRA w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój oraz w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz cykl artykułów w Dzienniku Gazecie Prawnej.  Prezydium wyraziło też zgodę na współpracę z Telewizją Polską oddział Szczecin, dotyczącą realizacji cyklu filmów reportażowych o najciekawszych sprawach sądowych, które w ostatnich latach przykuwały uwagę opinii publicznej. Obok spraw karnych, w dokumentach pokazywane będą też m.in. sprawy rodzinne i gospodarcze z całej Polski. Program będzie pokazywany w TVP Info. Na posiedzeniu poruszono również temat nabycia nieruchomości w Niechorzu i Grzegorzewicach. Była to kontynuacja tematu poruszonego podczas posiedzenia plenarnego NRA w Szczecinie. Ponadto omówiono stałe punkty porządku obrad, tj. sprawy osobowe i izbowe oraz sprawy finansowe.

24 czerwca, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego. Uczestniczył w nim adw. Jarosław Z. Szymański, dziekan ORA w Łodzi a także przewodniczący Zespołu ds. samorządów zawodów zaufania publicznego przy NRA. Rozmawiano o konferencji tych samorządów, jaka ma się odbyć w pierwszej połowie 2015 r.

25 czerwca, odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, jako opiekun Izby oraz adw. Andrzej Dzięcioł, członek NRA. Podczas Zgromadzenia odznakę Adwokatura Zasłużonym otrzymali adw. Andrzej Marek Herman, adw. Tadeusz Kociszewski i adw. Krzysztof Staszkiewicz.

26 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokatów w Sali Kongresowej w Warszawie. Tego samego dnia w ślubowaniu adwokatów w Lublinie uczestniczyli adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA.

26 czerwca, w siedzibie Unii Metropolii Polskich w PKiN w Warszawie, odbyło się kolejne seminarium Zespołu ds. Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP. W spotkaniu wdzieli udział m.in. przedstawiciele organizacji samorządu terytorialnego, przedstawiciele Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także Naczelnej Rady Adwokackiej, którą reprezentował adw. Andrzej Zwara, prezes.

27 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA i opiekun Izby w Katowicach bierze udział w jej Zgromadzeniu i uroczystości ślubowania adwokackiego.

Tagi: NRA, kronika