Zaproszenie na konferencję: „Adwokatura w obliczu specjalizacji zawodowej”

O zaletach i wadach specjalizacji zawodowej będą rozmawiać 3 października br. we Wrocławiu uczestnicy konferencji organizowanej przez Komisję Etyki Zawodowej przy NRA oraz Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej przy ORA we Wrocławiu.  

W pierwszej części konferencji prawnicy z Niemiec i Stanów Zjednoczonych przedstawią model wykonywania zawodu adwokata i ich krajach. W drugim panelu na temat problematyki specjalizacji wypowiedzą się przedstawiciele akademiccy i adwokaci. W ramach ostatniego panelu organizatorzy przewidują dyskusję, w trakcie której zainteresowani uczestnicy konferencji będą mogli przedstawić swoje stanowiska. Ramy czasowe konferencji pozwalają na prezentację piętnastu stanowisk. Na każde wystąpienie przewidziane jest pięć minut. Osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji proszone są o przesyłanie tematów swoich wystąpień na adres: konferencja.specjalizacja@ora.wroc.pl do dnia 31 sierpnia 2014 r. z dopiskiem „referat”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w charakterze słuchaczy proszone są o dokonanie zgłoszenia na adres: biblioteka@ora.wroc.pl do dnia 15 września 2014 r. z dopiskiem „uczestnictwo”.

Referaty i głosy w dyskusji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Za udział w konferencji, zgodnie z regulaminem doskonalenia zawodowego adwokatów, przysługiwać będą 4 punkty.

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony wkrótce.

Patronat nad konferencją objął dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tagi: ORA, zaproszenie, konferencja, etyka