Lubelska Izba ma nowych adwokatów

W szeregi Izby Adwokackiej w Lublinie wstąpiło 39 nowych adwokatów. Uroczystość ślubowania adwokatów, którzy w marcu tego roku złożyli egzamin adwokacki z pozytywnym wynikiem, odbyła się 26 czerwca. 

W Sali malarstwa Zamku w Lublinie, z obrazem wielkiego mistrza Jana Matejki, „Unią Lubelską” w tle, zjawili się członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury, jak też patroni, adwokaci Izby i członkowie rodzin ślubujących adwokatów.

Uroczystość, prowadzona przez adw.  Stanisława Zdanowskiego, wicedziekana oraz adw.Katarzynę Sajnę, rozpoczęła się częścią artystyczną, w czasie której przybyli mogli zapoznać się z ciekawymi, klasycznymi aranżacjami znanych utworów muzyki rozrywkowej oraz utworami muzyki poważnej, w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Amoroso” z Lublina.

Następnie adw. Stanisław Estreich, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, otworzył część oficjalną, którą zainicjowało wprowadzenie sztandaru Izby Adwokackiej w Lublinie oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Witając zgromadzonych, dziekan zwrócił obecnym uwagę na szczególny charakter tegorocznego ślubowania, związany z faktem obchodów 95-lecia powstania Izby Adwokackiej w Lublinie. Zwracając się do ślubujących koleżanek i kolegów adwokatów, odwołał się do wieloletniej tradycji  zawodowej oraz niezbywalnie związanych z zawodem adwokata wartości, takich jak rzetelność i uczciwość w pełnieniu swoich zawodowych obowiązków.

Wreszcie, wobec dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, w obecności członków Rady oraz patronów, nowi członkowie palestry wygłosili słowa roty ślubowania, po czym założyli adwokackie togi.

Tego dnia, do Izby Adwokackiej w Lublinie dołączyli adwokaci: Michał Adach, Michał Borowski, Magdalena Dołgan, Diana Estreich-Zagórska, Przemysław Filipowicz, Marta Gędek, Mateusz Gierbuszewski, Weronika Gładysz-Antoszek, Paulina Goliszek, Kamila Haczykowska, Ewelina Hałka, Zofia Hładyniuk-Sałyga, Agnieszka Jakubowska, Alicja Jasińska, Olga Kamińska-Maj, Elwira Kister, Paweł Klepacz, Jarosław Kos, Emil Kowalczyk, Agnieszka Kubicka, Piotr Kupis, Justyna Kwiatkowska, Adam Kwiatkowski, Marta Lipińska, Iwona Magdziarz, Michał Magdziarz, Marta Majewska, Marta Miałkowska, Luiza Migdał, Edyta Miliszewska, Natalia Nafalska, Anita Okońska-Mandziuk, Karol Paszek, Agata Służewska, Dorota Sobczuk, Sylwia Solarz-Grabczak, Anna Szymańska, Grzegorz Woźniak, Anna Zaleska-Dudek.

Wyróżniono również tych spośród ślubujących, którzy odznaczyli się w trakcie aplikacji i na egzaminie adwokackim najlepszymi wynikami. Specjalnie przygotowane na tę okazję podarunki otrzymali:  1. Adam Kwiatkowski


  2. Weronika Gładysz-Antoszek


  3. Elwira Kister
W imieniu adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej , przemówił adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA , który w pięknych słowach złożył świeżo ślubowanym najlepsze życzenia, zawierając w nich mądrą przestrogę zawodową na przyszłość. Podobnie pouczające i lekkie życzenia złożył ślubującym adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, który odczytał również list prezesa NRA, skierowany do nowych adeptów Palestry, w którym adw. Andrzej Zwara gratulował zdanego egzaminu adwokackiego oraz życzył wytrwałości w zgodnym z zasadami etyki i koleżeństwa wykonywaniu tego pięknego zawodu.

Przemówił również  adw. Stanisław Zdanowski, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, który niezmiennie przez wszystkie lata aplikacji pełnił funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów, sprawując nad młodszymi koleżankami i kolegami adwokatami bezpośrednią opiekę oraz dbając o jak najwyższy poziom wykształcenia, umożliwiający jak najlepsze zdanie egzaminu zawodowego. Podziękował również wszystkim wykładowcom za pomoc oraz ciężką pracę, życząc wielu sukcesów zawodowych swoim uczniom, którzy przyjęli jego wystąpienie owacją na stojąco.

Kierownikowi Szkolenia Aplikantów osobiście podziękował dziekan adw. Stanisław Estreich, gratulując skutecznej pracy, którą potwierdziły dobre wyniki egzaminu adwokackiego.

Na koniec, w imieniu świeżo ślubowanych adwokatów, głos zabrał adw. Karol Paszek, który gorąco podziękował całej Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie za opiekę oraz szkolenie, patronom za zaufanie oraz całą przekazaną wiedzę oraz członkom rodzin za wsparcie.

Po tym wystąpieniu, adw. Stanisław Estreich zarządził wyprowadzenie sztandaru i wykonano okolicznościowe zdjęcia, co dopełniło piękną uroczystość ślubowania.

adw. Karol Paszek

 

Tagi: ORA