Szkolenie nt. nowych dyrektyw UE dt. gwarancji procesowych w postępowaniu karnym

Fair Trials International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają prawników zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym. Szkolenie odbędzie się w hotelu Westin w Warszawie w dniach 21-23 listopada 2014 r. 


Szkolenie dedykowane jest dla prawników-praktyków z Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec i Polski i zostanie przeprowadzone w języku angielskim (organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia, kryterium udziału w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego).

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom kluczowych i aktualnych informacji na temat nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

•    moduł szkoleniowy zorganizowany przez HFPC i ekspertów Fair Trials International mający na celu najbardziej efektywne wykorzystanie dyrektyw UE w krajowym porządku prawnym;

•    możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z prawnikami z innych państw UE, pełniącymi funkcję obrońców w sprawach karnych.

W celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj) i przesłać go do 26 września 2014 r. na adres training@fairtrials.net. Do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowani wybrani kandydaci - zostaną o tym poinformowani do 3 listopada.

Koszty szkolenia, zakwaterowania w dniach 21 i 22 listopada 2014 r. oraz wyżywienia w dniach szkolenia pokrywa organizator. Uczestnik szkolenia powinien pokryć koszty podróży do Warszawy.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz aplikacyjny dostępne są pod adresem: http://www.fairtrials.org/press/apply-now-for-fair-trials-new-training-programme/.

 

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Criminal Justice Programme.

Zobacz zaproszenie w języku angielskim

Tagi: szkolenia, europejskie