Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

25 lipca, ks. Adam Boniecki obchodził jubileusz 80. urodzin, 50. rocznicę opublikowania swojego pierwszego tekstu na łamach ,,Tygodnika Powszechnego”, 40. rocznicę wydania pierwszej książki ,,Rozmowy niedokończone”, 35. rocznicę objęcia stanowiska redaktora naczelnego polskiej edycji „L’Osservatore Romano”  i 15. rocznicę objęcia stanowiska redaktora naczelnego ,,Tygodnika Powszechnego”. Podczas laudacji życzenia dla Jubilata w imieniu adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, złożył adw. Marek Stoczewski – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

26 lipca, do grupy Adwokatury Polskiej Biegu Powstania Warszawskiego dołączył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA. Bieg, w którym wzięło udział ponad 200 adwokatów i aplikantów adwokackich, był formą uczczenia pamięci adwokatów i aplikantów, którzy walczyli w zrywie warszawiaków w 1944 roku.

31 lipca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystych obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rano w kościele św. Aleksandra odbyła się msza św. z udziałem warszawskich adwokatów, członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na czele z adw. Pawłem Rybińskim, dziekanem ORA. W imieniu Prezydium NRA w nabożeństwie uczestniczyli adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Wieczorem adw. Jacek Trela wziął udział w uroczystościach rocznicowych na Pl. Krasińskich. Uroczysty apel poległych poprzedziła msza święta polowa. Wieczorem na placu odbyło się widowisko „Śpiew Murów”

1 sierpnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, złożył w imieniu polskiej Adwokatury kwiaty przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Tagi: NRA, kronika