IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA zaprasza na IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 22-25 września 2014 r. w Katowicach. Samorząd adwokacki jest partnerem panelu „Rola doradztwa prawnego w rozwoju przedsiębiorczości”.

Panel „Rola doradztwa prawnego w rozwoju przedsiębiorczości” odbędzie się 24 września o godz. 14.00 w Bloku III sesji panelowych. Paneliści zajmą się następującymi zagadnieniami:  • Kultura prewencji przed dawaniem powodów do powstania sporów. Trend rosnący czy malejący?


  • Działalność przedsiębiorcy a przyczynianie się do powstania późniejszych sporów sądowych.


  • Analiza zasadności wykorzystywania środków przymusu procesowego w tym w szczególności tymczasowego aresztowania w sprawach karnych gospodarczych oraz w sprawach karnych - skarbowych.


  • Spory z organami skarbowymi - ograniczenie dla przedsiębiorczości w Polsce.


  • Znaczenie zmiany procedur i sposobu ich stosowania dla poprawy wymiaru sprawiedliwości.


  • Rola samorządu adwokackiego w rozwoju przedsiębiorczości.
W dyskusji udział wezmą: Marek Goliszewski,  prezes Business Centre Club, Wojciech Hajduk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. dr hab. adw. Piotr Kruszyński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Auer Michael, prezydent European Bars Federation, a także dr hab. Maciej Szpunar, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Panel moderować będzie adw. Roman Kusz, przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.

Kongres jest okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki, polityki, gospodarki i prawa na temat możliwości rozwoju i wyzwań jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ubiegłej edycji w wydarzeniu wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób, w tym 190 panelistów i 170 gości zagranicznych z 35 krajów.

Udział w kongresie jest bezpłatny.  Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się na stronie Kongresu:

http://www.kongresmsp.eu/pl/program#rola-doradztwa-prawnego-w-rozwoju-przedsiębiorczości