RPO interweniuje w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej o podjętych działaniach w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha.

Rzecznik wystosował 16 października pismo do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących podstaw faktycznych i prawnych zatrzymania adw. Romana Giertycha oraz przebiegu zatrzymania z uwzględnieniem, czy były stosowane i ewentualnie jakie, środki przymusu bezpośredniego.

Ponadto, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wskazanie, czy w trakcie przeszukania pomieszczeń należących do mecenasa  dochowano rygorów wynikających z procedury karnej, dotyczących postępowania z dokumentami zawierającymi informacje stanowiące tajemnicę adwokacką oraz z dokumentami obejmującymi okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy.

czytaj list RPO do Prezesa NRA