Komunikat ORA w Warszawie ws. zatrzymania adw. Giertycha

W związku z zatrzymaniem Romana Giertycha, warszawskiego adwokata, przez CBA 15 października 2020 r., Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała komunikat. Sprawę skomentował również dziekan warszawskiej izby, adw. Mikołaj Pietrzak.

Komunikat w sprawie zatrzymania warszawskiego adwokata Romana Giertycha

W związku z dzisiejszym (15 października 2020 r.) zatrzymaniem przez CBA warszawskiego adwokata Romana Giertycha informujemy, że sprawa jest monitorowana i traktowana – podobnie jak w każdym takim przypadku – z najwyższą powagą.

Informujemy także, iż – w trosce o ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej - przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i adw. Aleksander Krysztofowicz oraz Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski - biorą udział w podejmowanych przez organy ścigania czynnościach przeszukań w kancelarii i domu zatrzymanego.

Z niepokojem odbieramy podawaną przez media informację, iż do zatrzymania dochodzi w przeddzień sprawy aresztowej znanego polskiego przedsiębiorcy, którego zatrzymany jest obrońcą. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ze szczególną uwagą bada, czy w tej sprawie nie dochodzi do obstrukcji ze strony organów ściągania wobec zatrzymanego w wykonywaniu jego obowiązków obrończych.

Jeżeli wpłyną informacje od prokuratury lub sądu w tej sprawie, zostaną one tak jak w każdym takim przypadku przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie przypominamy o fundamentalnej zasadzie domniemania niewinności, w myśl której osoba podejrzana i oskarżana w procesie jest uznawana za niewinną aż do chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku w jej sprawie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie


Komentarz w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha zamieścił w mediach społecznościowych adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie:

Jestem w najwyższym stopniu zaniepokojony zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha, jak również przeszukaniami jego kancelarii i mieszkania. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie drobiazgowo monitoruje każdy przypadek zatrzymania adwokata oraz przeszukania jego kancelarii lub mieszkania.

Każdorazowo sprawdzamy, czy prowadzone działania odbywają się z poszanowaniem tajemnicy adwokackiej oraz badamy, czy nie dochodzi do naruszenia niezależności adwokackiej w postaci represji wobec adwokata za jego działalność zawodową, w tym za działalność pozostającą w kontrze do interesów politycznych przedstawicieli władzy państwowej.

Sytuacja, w której doszło do zatrzymania adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania w istotnej sprawie z perspektywy władzy politycznej, w której występuje on jako obrońca, musi budzić obawy, czy nie mamy do czynienia z obstrukcją działalności obrończej. Obstrukcją, która może być motywowana instrumentalnym i politycznym działaniem organów państwowych.

Dzisiejsze zatrzymanie znakomicie obrazuje, z jakich powodów Adwokatura protestowała, gdy doszło do ponownej unifikacji instytucji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. W tej konstelacji, zawsze będzie pojawiało się pytanie: na ile interesy polityczne miały wpływ na działania Prokuratury.

Samorząd adwokacki będzie z największą atencją monitorował działania organów ścigania wobec adwokata Romana Giertycha.

Tagi: komunikat, ORA, CBA, adwokat, zatrzymanie